plane

Brief

Nazwa Klienta/Projektu:
Podstawowa charakterystyka Klienta/jego otoczenia:
Dotychczasowe działania komunikacyjne:
Cele PR - komunikacyjne/cele działań marketingowych:
Oczekiwania wobec agencji:
Grupa/y docelowa/e:
Czas trwania kampanii:
Zasięg geograficzny kampanii:
Budżet kampanii:
Osoba kontaktowa:
Adres E-mail