plane

Marketing Miejsc

close

Strategia marketingowa

Nasze dotychczasowe doświadczenia w ramach przygotowania i wdrożenia strategii marketingowej obejmuje pełne spektrum podmiotów operujących w obszarze marketingu miejsc tj.:

 • regiony
 • miasta
 • partnerstwa gmin
 • partnerstwa instytucji np. Lokalnych Grup Działania
 • szlaki turystyczne

Jako wyspecjalizowana agencja dysponująca szerokim i długoletnim doświadczeniem w tym zakresie, możemy zaoferować opracowanie następujących aspektów:

 • określenie planowanych efektów w ramach strategii marketingowej
 • określenie celów marketingowych
 • wytyczne do budowy wizerunku
 • określenie grup docelowych i komunikacji dostosowanej do ich potrzeb
 • dostosowanie narzędzi i kanałów – zintegrowana komunikacja marketingowa
 • określenie i optymalizacja budżetu uwzględniającego działania public relations i płatne formy promocyjno-reklamowe
 • plan działań operacyjnych/plan promocyjny
 • media plan
close

Strategia marki

Naszym głównym celem jest budowa silnej i rozpoznawalnej marki miasta lub regionu o wyróżniającym się wizerunku w tym jak budowy wysokiej świadomości marki wśród odbiorców – grup docelowych oraz budowa określonego wizerunku miejsca atrakcyjnego turystycznie / biznesowo. Korzystamy w tym obszarze z naszych doświadczeń w zakresie brandingu i możemy zaoferować przygotowanie i wdrożenie następujących elementów:

 • podstawy strategiczne marki (esencję marki, big idea, komunikaty kluczowe)
 • naming (nazewnictwo dla marki, warianty, procedury stosowania)
 • tożsamość marki – system identyfikacji wizualnej
 • pozycjonowanie
 • insight, benefit i RTB
 • komunikację marki
 • mandatories – zestaw elementów obowiązkowych w komunikacji marki
close

Questing

Nazwa questing pochodzi od angielskiego czasownika to quest, oznaczającego poszukiwanie − jest to przygodowa wędrówka odkrywców, nowa forma rekreacji krajoznawczej, edukacji plenerowej, interpretacji dziedzictwa. Ten rodzaj gry terenowej, wzorowanej częściowo na grach harcerskich, zaczyna się rozwijać na szerszą skalę jako produkt turystyczny.

Jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych promotorów tego narzędzia marketingowego i głównym partnerem Fundacji Questingu – jedynej organizacji branżowej
w Polsce zajmującej się popularyzacją, promocją i wdrażaniem metodologii questingu.

Dla Państwa przeprowadzimy szkolenie, wyjdziemy razem w teren i zaproponujemy pomysły na konkretny quest, który Państwo – wraz z doświadczonymi Trenerami Questingu opracują i zrymują. Kolejnym etapem będzie przetestowanie wstępnie przygotowanego questuWesprzemy Państwa także w przygotowaniu grafiki i promocji opracowanej ścieżki.

Cele które realizujemy w ramach usług w obszarze questingu to:

 • pełna realizacja projektów promocyjnych z wykorzystaniem metodologii questingu
 • interpretacja i ochrona dziedzictwa kulturowego
 • zaangażowanie w proces szkoleniowy i budowy ścieżek lokalnych społeczności.

Szczegółowy zakres naszych usług:

 • zdefiniowanie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych dla Klienta, kluczowych w kontekście tworzenia i rozwoju questingu na danym terenie
 • przygotowanie i wdrożenie planu promocji produktów turystycznych budowanych w oparciu o questing (wykorzystanie metody planowania strategicznego oraz metod opartych na doświadczeniu i wiedzy eksperckiej z zakresu produktów turystycznych, turystyki dziedzictwa kulturowego oraz questingu jako narzędzia rozwoju i promocji)
 • przygotowanie pełnej koncepcji questów i kompleksowa ich realizacja:
  • szkolenie z wykorzystania metodologii questingu
  • układanie questów
  • nadzór nad ich zrymowaniem
  • testowanie
  • korekty
  • opracowanie graficzne questów
  • popularyzacja
 • pełna opieka merytoryczna nad opracowywanymi questami
 • promocja questów tj. przygotowanie i dystrybucja informacji prasowych na temat projektowanych i gotowych questów do mediów lokalnych i ogólnopolskich, umieszczanie informacji na temat konkretnych realizacji na stronie questing.pl oraz w kanałach społecznościowych Questingu w Polsce oraz realizacja dedykowanych stron www i przygotowanie aplikacji mobilnych

Dysponujemy zespołem Certyfikowanych Trenerów Questingu