plane

Marketing

close

Audyty komunikacyjne

Audyty komunikacyjne realizowane przez nas obejmują kompleksową analizę i ocenę dotychczasowych działań komunikacyjnych marki/firmy na wszystkich polach eksploatacji. Dotyczy to zarówno działań realizowanych w ramach polityki wizerunkowej (public relations), jak i polityki promocyjno-reklamowej (kampanii reklamowych).

Wykorzystujemy do tego celu własne narzędzie – „SKANER PLANET PR” (badanie wizerunku zaplanowanego vs. Wizerunku faktycznego w analizowanym otoczeniu),
a także badanie tożsamości firmowej, monitoring mediów oraz badanie zgodności komunikacyjnej pomiędzy działaniami public relations, a płatnymi działaniami reklamowymi. W ramach audytu komunikacyjnego możemy zaproponować również pełną analizę wydatków mediowych konkurencji, dzięki której jesteśmy w stanie określić m.in. przyczyny i skutki określonej sytuacji marketingowej w branży.

Wynik naszej pracy to opis aktualnego stanu oraz wnioski, jako wytyczne do zaplanowania strategii i dalszego programu działań komunikacyjnych marki/firmy.

close

Strategia komunikacji

Strategia dla marki / firmy określona przez nasz zespół strategiczny wyznacza najważniejsze kierunki i cele działań w zakresie komunikacji określonych podmiotów.

Do najważniejszych opracowywanych przez nas w ramach strategii punktów należą:

 • określenie planowanych efektów w ramach strategii komunikacyjnej
 • określenie celów sprzedażowych i wizerunkowych
 • strategia marki, a budowa wizerunku
 • określenie grup docelowych i komunikacji dostosowanej do ich potrzeb
 • dostosowanie narzędzi i kanałów – zintegrowana komunikacja marketingowa
 • określenie i optymalizacja budżetu uwzględniającego działania public relations i płatne formy promocyjno-reklamowe
 • plan działań operacyjnych / plan promocyjny
 • media plan
close

Kampanie komunikacyjne

Przygotowujemy, koordynujemy i realizujemy różnego typu kampanie komunikacyjne, których celem jest wsparcie wizerunkowe i sprzedażowe marek naszych Klientów. Podstawą tych działań jest zawsze zaakceptowany plan komunikacyjny, a także (w razie potrzeby) mediowy, z wyznaczonymi okresami aktywności oraz wybranymi mediami i formami komunikacji.

W  ramach kampanii dodatkowo oferujemy również zakup i planowanie mediów ogólnopolskich i regionalnych. Koordynujemy dla klienta komunikację off-line oraz działania marketingowe w internecie (SEM, SEO, reklama bannerowa, emailing). Przygotowujemy także strategie doboru kanałów komunikacyjnych w zakresie: analiza poziomu użyteczności oraz analiza czynników wyznaczających odpowiedni i optymalny wybór.

close

Strategia marki

Marka jest w naszych działaniach marketingowych głównym bohaterem. Budujemy nowe marki i wprowadzamy je na rynek, a także przygotowujemy i realizujemy ich re-branding.

Planowanie i realizacja w tym obszarze obejmują:

 • podstawy strategiczne marki (esencję marki, big idea, komunikaty kluczowe)
 • naming (nazewnictwo dla marki, warianty, procedury stosowania)
 • tożsamość marki – system identyfikacji wizualnej
 • pozycjonowanie
 • insight, benefit i RTB
 • komunikację marki
 • mandatories – zestaw elementów obowiązkowych w komunikacji marki
close

Systemy tożsamości

Każda z firm – podmiotów ma swoją indywidualną, odróżniająca od konkurentów tożsamość,  rozumianą znacznie szerzej niż tylko nazwa, logo, czy tablica firmowa. To swoisty i niepowtarzalny ”kod genetyczny” dzięki któremu można efektywnie komunikować swoje działania ukazując swoją „niepowtarzalną osobowość” i realizując swoją misję oraz cele strategiczne. Tożsamość powinna być dla każdej firmy ściśle zdefiniowanym kluczem, który prowadzi do sukcesu – poczynając od nazwy i logo, poprzez język komunikacji i prezentacji, a kończąc na procedurach stosowania poszczególnych elementów. Wszystko to powinno być realizowane wedle ściśle zdefiniowanego scenariusza postępowania. Opracowujemy kompletne systemy tożsamości w zakresie:

 • nazwa, warianty nazewnicze i brand line
 • identyfikacja wizualizacja firmy, czyli system identyfikacji wizualnej (corporate design) – logo, warianty, implementacje na nośnikach i w przekazach komunikacyjnych
 • system prezentacji firmy (formalny język komunikacji)

Całość przyjmuje formę Księgi Tożsamości Marki wraz z zasadami stosowania nazwy, zestawem haseł promujących i elementami obowiązkowymi w komunikacji marki.

close

Kreacja

Jednym z naszych strategicznych wyróżników jest dbałość o najwyższy poziom kreacji w procesie planowania i realizacji działań komunikacyjnych. Obszar ten obejmuje zarówno elementy przekazu wizualnego, strategii jak i koncepcji prowadzenia komunikacji:

 • hasła reklamowe i konstrukcje przekazu
 • koncepty strategiczne w ramach akcji public i kampanii reklamowych
 • kreacja graficzna i copywriting
close

Zakup i planowanie mediów

Pełen proces obsługi klienta obejmuje również w naszym przypadku zakupy mediowe. Dzięki współpracy z najlepszymi podmiotami (mediami i brokerami) jesteśmy
w stanie zaoferować naszym klientom korzystne warunki finansowe w zakresie:

 • przygotowania założeń strategii mediowej
 • konsumpcji mediów przez grupę docelową
 • wyboru kanałów komunikacji
 • charakterystyki mediów (media mix)
 • niestandardowych form dotarcia do grupy celowej
 • zbudowania harmonogramu i podziału budżetu na poszczególne media, czyli opracowania matrycy wykorzystywanych narzędzi komunikacyjnych dla takich grup mediów i kanałów, jak telewizja / radio / media drukowane / on-line / reklama zewnętrzna / działania PR w komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej / ambasadorzy / marki / media społecznościowe / ambient media / wydarzenia promocyjne i eventy / imprezy targowe / wydawnictwa promocyjne / materiały promocyjne