plane

Public Relations

close

Audyty wizerunkowe

Nasze podejście do zarządzania wizerunkiem ma charakter strategiczny. Oferujemy dla naszych Klientów usługę analizy wstępnej, realizowanej w formie audytu wizerunkowego. Wykorzystujemy do tego procesu własne narzędzie analityczne „SKANER PLANET PR”. To rodzaj naszej procedury postępowania strategicznego, wypracowanej w wyniku doświadczeń firmy w obszarze doradztwa komunikacyjnego, przy wykorzystaniu know-how sieci GlobalCOM. Jej główną ideą jest konfrontacja założeń strategicznych marek/firm w zakresie wizerunku zaplanowanego, a faktycznego wizerunku w analizowanym otoczeniu. Realizowane przez nas badanie wizerunkowe obejmuje archiwa publikacji, statystyki i wydźwięki publikacji, analizy wyników oraz badanie strony wizualnej. 

Efektem naszego audytu jest raport w zakresie aktualnego wizerunku oraz zestaw wytycznych eksperckich do dalszego zarządzania komunikacją marki/firmy. Audyty wizerunkowe realizujemy zarówno w obszarze komunikacji off-line jak i on-line. 

close

Obsługa pr

Bieżąca obsługa agencyjna Planet PR to stała opieka dedykowanych specjalistów oraz wsparcie strategiczne i kreatywne ze strony Zespołu Agencji. W ramach współpracy prowadzimy: stałe działania media relations – budowanie relacji z mediami, tworzenie interesujących treści – redagowanie i aranżowanie artykułów we wszystkich typach mediów, wsparcie komunikacyjne dla prowadzonych akcji marketingowych firmy, aktualizację medialnych baz danych, stały monitoring mediów oraz realizacje innych działań wspierających markę według bieżących ustaleń.  Efekty naszych działań monitorujemy na bieżąco i raportujemy w ustalonych z Klientem okresach.

close

Kampanie pr

Przygotowujemy, koordynujemy i realizujemy różnego typu kampanie public relations. Jako cel strategiczny stawiamy sobie nawiązanie pozytywnych relacji pomiędzy naszym Klientem, a szeroko rozumianymi grupami docelowymi, czego wymiernym efektem jest osiągnięcie wyznaczonych celów wizerunkowych i sprzedażowych. Prowadzimy zarówno kampanie o charakterze produktowym, jak i kampanie nastawione na osiągniecie określonego efektu społecznego.

Czy tylko kampanie reklamowe mogą być atrakcyjne dla odbiorców? Absolutnie nie. Kładziemy nacisk nie tylko na plan kampanii ale również kreatywnie i starannie komponujemy komunikaty kluczowe we wszystkich przekazach, wzbogacając je także wizualnie. 

Zaplanowane kampanie PR realizujemy z wykorzystaniem narzędzi on-line i off-line. Relacje z mediami, patronaty mediowe, wykorzystanie ambasadorów i liderów opinii (ekspertów), media społecznościowe, warsztaty i spotkania to tylko niektóre z aktywności, które możemy zaproponować w ramach kampanii PR. Nad całością prawidłowego przebiegu czuwa zespół dedykowany do danej kampanii złożony ze specjalistów ds. strategii, PR, kreacji i planowania mediów.

close

Akcje pr

Oryginalny pomysł + niestandardowe rozwiązanie komunikacyjne + selektywny kanał dotarcia = sposób na skuteczną i efektywną akcję PR.

Nasze realizacje świadczą o ich skuteczności, kreatywności i znajomości grup docelowych

 • Zaplanujemy, 
 • Zaprojektujemy, 
 • Zredagujemy
 • Zaaranżujemy 
 • Zrealizujemy 
 • Zmonitorujemy 
close

Event pr

Sprawna i pomysłowa organizacja wydarzeń specjalnych decyduje często o osiągnięciu trwałej przewagi konkurencyjnej. Nasz zespół ds. eventów realizuje następujące zadania:

 • kompleksową organizację wydarzeń promocyjnych, 
 • przygotowanie materiałów promocyjnych
 • obsługę strony internetowej wydarzenia
 • promocję w mediach i kanałach social media
 • pozyskiwanie patronatów medialnych
 • pełną obsługę public relations danego wydarzenia 
close

Produkt pr

Zajmujemy się markami od momentu wprowadzenia ich na rynek, przez wszystkie fazy ich życia – tworząc i umacniając ich pozycję. Dzięki doskonałej znajomości obsługiwanych produktów, skutecznie budujemy zaufanie do nich i przekonanie o ich wyjątkowości. Nasz obszar kompetencji komunikacyjnej obejmuje:

 • kompleksowe strategie komunikacyjne dla produktu/grupy produktów
 • doradztwo strategiczne w zakresie tożsamości produktów 
 • launching i re-launching produktów
 • relacje z mediami
 • monitoring mediów
 • przygotowanie, realizacje i obsługę komunikacyjną eventów wspierających promocję produktową 
 • niestandardowe, kreatywne rozwiązania komunikacyjne, tworzone indywidualnie  dla danego produktu
close

Zarządzanie kryzysowe

Kompleksowa strategia zarządzania marką obejmuje również opracowanie planu obejmującego komunikację w czasie sytuacji kryzysowych. W ramach wsparcia dla naszych Klientów naszych przygotowujemy i realizujemy: 

 • wykaz potencjalnych źródeł i obszarów zagrożenia 
 • możliwe scenariusze i procedury postępowania w sytuacji kryzysowej 
 • szkolenia osób dedykowanych w sytuacjach kryzysowych 
 • pełną obsługę kontaktów z otoczeniem 
 • przyjęcie roli rzecznika marki/firmy w czasie kryzysu