plane

Szkolenia i konferencje

close

Warsztaty strategiczne

Przygotowujemy i realizujemy dla naszych Klientów warsztaty, których celem jest wspólne wypracowanie podstaw strategicznych firmy. Nasze podejście opieramy na modelu misji wg Ashridge. Efektem pracy jest dokument strategiczny obejmujący:

 • misję firmy
 • domeny strategiczne
 • wartości firmowe
 • zachowania i standardy
 • cele strategiczne długoterminowe,

a także

 • przygotowanie wytycznych do dalszych prac nad strategią
 • analizę przyjętych założeń misji pod kątem firmowej polityki wizerunkowej.

Warsztaty prowadzone są przez naszego konsultanta – trenera posiadającego długoletnie doświadczenie w planowaniu strategicznym i moderowaniu procesu budowy podstaw strategicznych firmy.

close

Szkolenia

Na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych oraz naszego doświadczenia biznesowego  przygotowujemy dedykowane propozycje szkoleniowe skrojone specjalnie dla Państwa organizacji. Naszym założeniem jest nawiązanie ścisłej i długoterminowej relacji zespołu trenerów – doradców z Państwa organizacją, która będzie realizowana poprzez holistyczne podejście do procesu szkoleniowego i stałe kontakty z osobami zarządzającymi.

Zespół, który może dla Państwa pracować posiada szerokie doświadczenie szkoleniowe i menedżerskie. Wszyscy pracowaliśmy jako menedżerowie i specjaliści pełniąc m.in. funkcje dyrektorów operacyjnych,  członków zarządu ds. sprzedaży i marketingu, dyrektorów marketingu, zarządzaliśmy zespołami pracowniczymi oraz realizowaliśmy długoterminowe programy zmian w organizacji. 

Obszary naszych kompetencji szkoleniowych:

 • Zarządzanie zespołem
 • Umiejętności miękkie
 • Motywowanie
 • Budowa zespołu sprzedażowego i obsługi Klienta
 • Negocjacje handlowe
 • Zintegrowana Komunikacja Marketingowa
 • Planowanie strategiczne w obszarze komunikacji (Public Relations, sponsoring, reklama, niestandardowe formy komunikacji)
 • Marka – strategia i zarządzanie
 • Storytelling /storydoing – nowe podejście w komunikacji marek
 • Planowanie i realizacja działań Public Relations
 • Podstawy Social Media
 • Eventy – planowanie i realizacja
 • Marketing miejsc i regionów
 • Budowa strategii marketingowej
 • Planowanie działań promocyjnych
 • Promocja w Internecie
 • Questing – teoria i praktyka. Zasady tworzenia i testowania questów. Szkolenie z wykorzystania metodologii questingu i przygotowania sieci questów.

Nasi trenerzy legitymują się certyfikacjami najlepszych instytucji szkoleniowych, m.in. Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, Szkoły Coachów Wszechnicy UJ czy Fundacji Questingu.

close

Konferencje

Nasze wsparcie agencyjne dla działań Klientów obejmuje zarówno wsparcie organizacyjne jak i obsługę komunikacyjną tego rodzaju wydarzeń:  

1) Doradztwo i konsultacje w przygotowaniu i realizacji programu merytorycznego konferencji /seminarium

2) Poszukiwanie sponsorów i partnerów konferencji w tym m.in.: 

 • przygotowanie listy potencjalnych sponsorów i partnerów,
 • przygotowanie oferty sponsorskiej (firmy)
 • przygotowanie oferty partnerskiej (wyselekcjonowane organizacje, negocjacje warunków sponsorskich oraz przygotowanie i egzekucja umów sponsorskich)

 3) Obsługa public relations konferencji w tym :

 • współpraca z mediami ogólnotematycznymi, biznesowymi i branżowymi (aranżacja wywiadów z ekspertami przed konferencją, przygotowywanie materiałów prasowych zaproszenia dla mediów – przygotowanie, wysyłka, follow-up, koordynacja obsługi medialnej podczas konferencji oraz kontakt z mediami po wydarzeniu)
 • pozyskanie patronów medialnych wydarzenia w tym: wybór odpowiednich patronów (wstępna selekcja), przygotowanie oferty patronackiej, negocjacje i podpisanie umów oraz koordynacja wypełniania umów patronackich
close

Eventy integracyjne

Naszym wyróżnikiem są realizacje niestandardowe i w pełni dostosowane do potrzeb określanych przez działy HR i PR naszych Klientów. Przygotowujemy i realizujemy następujące formy aktywności w tym obszarze:

 • Questing for Business, czyli wykorzystanie nowoczesnego narzędzia marketingowego – przygodowej wędrówki odkrywców w postaci nowej formy rekreacji i edukacji do celów firmowych
 • Warsztaty kulinarne połączone z team-buildingiem, czyli kulinarny event integracyjny, połączony ze szkoleniem w zakresie umiejętności miękkich. Warsztaty prowadzone są w profesjonalnym Studio Kulinarnym w Krakowie lub w dowolnie wskazanym miejscu w Polsce.. Przeznaczone są dla  firm i zespołów, które chcą łączyć integrację firmową ze szkoleniami miękkimi w miłej i sympatycznej atmosferze. Warsztaty są prowadzone przez profesjonalnego Szefa Kuchni
  i wykwalifikowanego trenera biznesowego z doświadczeniem kulinarnym.